Elif GEÇER

 Türk Ebeler Derneği

1988 Karabük doğumludur. 2012 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü’den mezun oldu.  2012- 2013 yılları arasında özel bir hastanede Doğumhane bölümünde ebelik yaptı. 2013-2014 yılları arasında özel bir hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde ebe olarak çalıştı. 2014-2017 yılları arasında Bartın Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezi’nde eğitim ve bağışıklama hizmetlerinden sorumlu ebe olarak görev yaptı. 2018 yılında2018’de Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ebelik alanında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılından bu yana Kurucaşile Merkez Aile Hekimliği’nde ebe olarak görev yapmaktadır.

İletişim: e-posta:e.g2402@gmail.com