Saygıdeğer meslektaşlarım ve mesleğimin geleceği kıymetli öğrenciler,

1954 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana mesleki gelişmelerde etkin rol oynayan derneğimiz, her geçen gün, ülke çapında giderek artan üye sayısı, ulusal ve uluslararası temsil gücüyle büyümekte, gelişmekte ve güçlenmektedir.

Derneğimiz tarafından yapılan çalışmaların çoğu “ilk” niteliğinde ve öncü çalışmalardır. İlk kez, Harbiye Askeri Müze’de, 1. Ulusal Ebelik Kongresinin (2007) gerçekleştirilmesinden bu yana sayısız ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve kurslar düzenlenmiş, yürüyüş, konser ve halk eğitimi çalışmaları yapılmış, bürokratik düzeyde pek çok toplantıda mesleki temsil ve lobi çalışmaları yürütülmüştür. Son yıllarda ebelik mesleğinin yeniden gündeme gelmesinde bu çalışmaların büyük payı bulunmaktadır.

2011 yılında Uluslararası Ebelik Konfederasyonu’na yeniden üye olan ve 2016 yılında Avrupa Ebeler Birliği (EMA) üyesi olan derneğimiz, dünya ebelik konseyi ve Avrupa ebelik konseyinde aktif delege olarak ülkemizi temsil etmektedir.

Derneğimizin yönetim kurulu üyelerinin tamamı, hem akademik, hem klinik hem de bürokrasi alanında aktif olarak çalışan ebelerden oluşmaktadır. Yönetim kurulumuz bu özelliği sayesinde, akademi ile kliniği birleştiren, mesleki sorunlar konusunda farkındalığı yüksek, mesleki gelişimin ancak klinik ve akademik gelişmelerin eş zamanlı ilerlemesi ile çözülebileceğine inanan bir yapı kazanmaktadır.

Yönetim kurulumuz ve derneğimiz, siyasi ya da ticari hiçbir kurum/kuruluş/ kişi ile bağlantılı değildir ve tamamen bağımsız çalışmaktadır. İşbirliklerimiz, sadece mesleki hak ve kazanımların elde edilmesi ve ülkemizin kadınlarının hak ettiği hizmeti almaları için yönetim kurulu kararı doğrultusunda kar amacı gütmeyecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çünkü bizler, sorunların çözümü için gerekli olan anahtarın ebelerin kendisi olduğuna inanıyor ve gücümüzü üyelerimizden alıyoruz. Ebelerin aynı çatı altında, çok ses ama tek hedefle hareket edebilmesinin her türlü sorunu aşabileceğini ve değişimin ancak böyle mümkün olacağını biliyoruz.

Gücümüze güç katmak için, en ücrada çalışan meslektaşlarımızın sesini duyabilmemiz ve duyurabilmemiz için, değiştirmek istediğiniz ne varsa birlikte değiştirmek ve mesleğin geleceğine yön vermek için sizleri derneğimiz çatısı altında çalışmaya bekliyoruz.

En derin sevgi ve saygılarımla…

Nazan KARAHAN

Ebeler Derneği Genel Başkanı