ULUSLARARASI EBELİK FELFESİ VE ETİK KODLARI
Meslekler toplumların gereksinimlerinden doğar ve profesyonel anlayışla gelişir. Meslek sahibi olmak toplumda pek çok ayrıcalık, sosyal, ekonomik, yasal ve politik üstünlükler sağlar. Bir mesleğin toplumdan sağladığı avantajlar, bir tür sosyal sözleşme gibidir. Meslek üyelerine topluma karşı özel bir ahlaki sorumluluk getirir. Meslek ahlakı olarak da tanımlanan bu sorumluluk meslek felsefesi, mesleki değerler ve etik kodlardan oluşur.
Uluslararası Ebelik Felsefesi
Meslek felsefesi; mesleğin uygulamalarının ana hedefini oluşturur ve meslek üyelerinin düşünce ve davranışlarına rehberlik eden düşünce ve davranışlar içerir. Uluslararası Ebelik Konfederasyonu tarafından belirlenen ve tüm ebeler tarafından benimsenmesi gereken uluslararası ebelik felsefesi şöyledir.