Dünyada Ebelik Tarihi
Ebelik, insanlık tarihi kadar eski bir meslektir. Tarihin ilk devirlerinde gebe ve loğusalara yardım ile başlayan ebelik mesleğinin kökleri hakkında yazılı belge bulunmamaktadır. Ancak, resimler, aletler ve kemik kalıntılarıyla bazı bilgilerin elde edilebilmesi mümkün olmuştur. Cinsel ilişki ile gebeliğin bağlantısının kurulmadığı, kadınların tamamen kendi isteği ile gebe kaldığı düşünülen ilkel çağlarda, bir insanın dünyaya gelme sürecin in en büyük yardımcısı olan ebeler, tanrıça gibi görülerek kutsanmıştır. Örneğin; MÖ 5000 yıllarından kalma resimlerde çömelmiş ıkınan gebeleri ve onlara yardım eden kadın figürlerini (ebeleri) görülmektedir. M.Ö. 4000 yıllarında, Sümerler zamanında, doğumların, dişilik sembolü olan Analık ve Merhamet Tanrıçaları tarafından yaptırıldığına inanılmaktadır. Ebeliğin kutsal bir meslek olarak görüldüğü, Eski Mısır’da, Kral Pharaol’un ebeler Shifra ve Pua’ya verdiği emirlerden de anlaşılmaktadır. Yine Sümerlerde Kraliçe İnanna (İÖ 2300)sevgi-şifa ve doğum tanrısı olarak bilinmektedir.