EBELİK MESLEĞİNİN TANIMI
İlkel çağlarda bilimsellikten uzak olan ve geleneksel yöntemlerle uygulanan ebelik mesleği, tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ilerlemiş, bilim ve sanatı birleştiren, etik ve insani değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir sağlık mesleği haline gelmiştir.
Ebe; hem bebek/fetüse hem de kadın/gebe/loğusa /anneye aynı anda hizmet eden, sağlıkları ile ilgili
sorumluluk alan, aile ve toplum sağlığının korunmasında önemli rolleri olan profesyonel ve otonomi sahibi bir sağlık çalışanıdır.
Ebe; bir ebelik eğitim programına girmeye hak kazandıktan sonra, bu programı başarıyla tamamlayarak, mesleği yerine getirmek üzere, tescili yapılan ya da kendisine yasal olarak izin verilen kişi olarak tanımlanır. Farklı kurumların ebelik tanımları şöyledir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak ve yeni doğanın bakımını yapmak üzere eğitimi tescillenmiş kişidir.
Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (İnternational Confederation of Midwives-ICM):
“Ebe; gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadınla işbirliği halinde…