VİZYONUMUZ

Ülkemizde; mesleki, sosyal, ekonomik ve yasal yönden güçlü kadın/aile/toplum sağlığı konusunda politika ve kararlarda söz sahibi, ulusal ve uluslararası düzeyde lider ve saygın bir ebelik mesleği oluşturmak

MİSYONUMUZ

Profesyonel ebeliğin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla; kadın, yenidoğan, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak

İLKELERİMİZ

 • İnsan odaklı olmak
 • Savunuculuk
 • Eşitlikçi, adil ve dürüst olmak
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Bilimsel, etik ve mesleki değerlere bağlı olmak
 • Çevreye duyarlılık
 • Hoşgörülü olmak
 • Yenilikçilik
 • Uygulamalarında kanıt temelli yaklaşımın ışığında mükemmeli aramak
 • Yaşam boyu öğrenmeye inanmak
 • Sorun çözmede bilimsel sistematiği uygulamak
 • Yapıcı eleştirileri gelişme fırsatı olarak görmek
 • Ekip çalışmasına inanmak
 • Sağlıkla ilgili toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümü için sorumluluk hissetmek

 

AMAÇLARIMIZ

 1. Ebeler arasında birlik, bütünlük ve iletişim sağlamak ve ebenin destek sistemlerini güçlendirmek ve geliştirmek
 2. Ebelik aktivitelerini tanımlamak ve sınıflandırmak
 3. Ebelik bakımı ve eğitiminde standartları saptamak ve geliştirmek
 4. Ebelik bilgisini geliştirmek ve yaymak
 5. Ebelik eğitimini ve sürekli eğitim programlarını geliştirmek
 6. Kadın ve yenidoğan sağlığını geliştirmeye yönelik ebelik uygulamalarını desteklemek
 7. Ebelik mesleği ile ilgili yasa, yönetmelik ve tüzüklerin hazırlanmasında aktif rol almak
 8. Ebelik ve ebeliği ilgilendiren konu ve sorunlarda gerekli girişim ve çalışmaları yapmak
 9. Ebelik mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek