– Sağlık meslek lisesi mezunları, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim görmüş ebeler,

– Yurtdışında ve içinde ebelik öğrenimi görmüş ve Sağlık Bakanlığı tarafından ebeliğe denkliği tescil edilmiş olanlar,

– Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği alanında lisans üstü eğitim görmüş olan hemşireler,

– Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarından aranan koşullardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip ebeler üye alınabilir.

– Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.