Üyeliğiniz, sizden istenilen evraklar tarafımıza gönderildikten sonra, üyelik komisyonu tarafından 1 ay içinde aktif hale getirilecektir.

Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra istenilen evrakları “dosya yükle” butonundan yükleyiniz.
  Üyelik başvuru formunu ıslak imzanız ile birlikte doldurup taratarak yükleyiniz. Formu indirmek için  tıklayınız

  Sizden istenilen evraklar:

  1. Türk Ebeler Derneği Üyelik Başvuru Formu indir
  2. 2 Adet vesikalık fotoğraf (elektronik ortamda da olabilir)
  3. Diploma / Çıkış Belgesi / Öğrenci Belgesi Fotokopisi,
  4. Yıllık üyelik aidatı olan 50 (Elli) TL
   (Türkiye İş Bankası Cebeci/ Ankara şube kodu: 4205-Cebeci/ Ankara (IBAN:TR85 0006 4000 0014 2052 4207 50)) ya da buradan ödeyebilirsiniz

  Not 1: Yıllık aidatınızın düzenli olarak ödenebilmesi için, maaşınızı aldığınız bankaya bir dilekçe ile talimat verebilirsiniz.

  Not 2: Üyelik başvuruları, en geç 30 gün içinde yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, başvuru sahibine duyurulur.  Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir, e-üyelik kartı düzenlenerek gönderilir.

  Not 3: Üyelerimizin aidat ödemelerini üye ismiyle yapması oldukça önemlidir. Üye ismi ile yapılmayan ödemelerde (toplu ödemeler dahil) dekont veya makbuzlara ait isim listeleri üyelik komisyonu başkanlığına gönderilmelidir.