• Üyelik Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Sebahat HÜSEYİNOĞLU
  • Uluslararası İlişkiler Komisyonunundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Doç. Dr. Burcu YURTSAL
  • Eğitim ve Araştırma Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Reyhan AYDIN DOĞAN
  • Serbest Ebelik Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU
  • Genç Ebelik Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Öğr. Gör. Sebahat HÜSEYİNOĞLU, Öğr. Gör. Reyhan AYDIN DOĞAN, Uzm. Ebe Elif GEÇER
  • İl Temsilciliği Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Uzm. Ebe Ebru ÇALIŞKAN