Destek Verdiğimiz Organizasyonlar

 Türk Ebeler Derneği

1000 Gün Kongresi

14-18 Mart 2018 Dernek Başkanımız Nazan Karahan, Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı adına, 14 – 18 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe – Çocuk – Beslenme Kongresi”de davetli konuşmacı olarak yer aldı. Dernek başkanımız, kongrenin ilk gününde gerçekleştirdiği “Gebelik öncesi doğum ve gebelik sonrası bakım” başlıklı konuşmasında bakımda kalitenin artırılması için uluslararası rehberler v e Dünya Sağlık Örgütü önerilerinin ebelik mesleğine işaret ettiğine dikkat çekti. Karahan, sağlık sistemi içinde ebelik bakımının yaratacağı denge olmadığında, gebelik ve doğumda gereksiz tıbbi girişimlerin ve sezaryen oranlarının artması tesadüf olmadığını, Hindistan, Çin ve Brezilya gibi sezaryen oranı en yüksek ülkelerde, ebelerin doğum hizmetlerinin dışında kaldığını buna bağlı olarak bu ülkelerde sezaryen oranlarının hızla arttığını araştırmalar eşliğinde ifade etti. Konuşmasını ebe yönetimli gebelik ve doğum hizmetlerinin etkilerini gösteren araştırma sonuçlarıyla tamamlayan Karahan, ülkemizin bir an önce bu sistemi yapılandırması gerektiğine vurgu yaptı. Aynı kongrede farklı bir oturumda üçüncü trimester kanamalarını anlatan Nazan Karahan, acil obstetrik hizmetlerin ekip işi olduğunu ve ebenin bu ekipte önemli rolleri bulunduğunu ifade etti.

Kadın Doğum Günleri

7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 7. Kadın Doğum Günleri etkinliği Radisson Blu Şişli Hotel/İstanbul’ da gerçekleştirildi. Kongre ye derneğimizi temsilen Dernek Başkan Yardımcımız Nezide Topuz ve Genel Sekreterimiz Reyhan Aydın katılım sağladı.

Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi

Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresine derneğimizi temsilen Başkan Yardımcısı Nezide Topuz ve Genel Sekreter Reyhan Aydın katıldı. Nezide Topuz ‘Doğum Odası Uygulamaları: Neler yapıyoruz?’ başlıklı konuşmasında doğumhanede uygulanan rutinlerin literatür doğrultusunda güncellenmesi gerektiğini ifade ederken, doğumda memnuniyeti artırmanın yolunun ebenin doğumda daha aktif görev alması ile ilişkili olduğu ve ebelerin memnuniyetlerinin de artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kariyer Günlerine

11-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin geçekleştirdiği Kariyer Günlerine mesleğimizi tanıtmak adına derneğimizin Genel Sekreteri Reyhan Aydın konuşmacı olarak katılmıştır.

Ebelere Yönelik İletişim, Davranış Kuralları ve Sağlık Hukuku Alanlarında Farkındalık Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Ebelere Yönelik İletişim, Davranış Kuralları ve Sağlık Hukuku Alanlarında Farkındalık Eğitimi”ne başkanımız Nazan KARAHAN koordinatörlüğünde başkan yardımcımız Burcu YURTSAL, araştırma komisyonu başkanımız Songül AKTAŞ ve Eğitim komisyonu başkanımız Tuba UÇAR eğitimci olarak katılmıştır. Genel Sekreterimiz Reyhan Aydın ‘ın da katıldığı programda çok sayıda üyelik gerçekleştirilmiş, başkanımız Nazan Karahan tarafından meslektaşlarımızın ilettiği sorunlar kayıt altına alınarak raporlaştırılmıştır. Ayrıca eğitimin 3. Turunun ebeler haftasını da kapsaması nedeniyle, daire başkanlığı tarafından pasta kesilerek kutlama yapılmıştır.

    Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

3-5 Mayıs 2018 Tarihleri arasında 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresine Katılım sağlanmıştır.