Üyelik Aidat Ücretleri Değişikliği

 Türk Ebeler Derneği

45.Olağanüstü genel kurulumuzda dernek üyelik ücretlerinin 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere;

  • Derneğimizin ilk üyelerinden bir defaya mahsus alınan ilk üyelik ücretinin 50 (Elli) TL,
  • Yıllık üyelik aidatımızın 150 (Yüz Elli) TL olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.