Doğumun Her Aşamasında Teorikten Pratiğe Ebelik Sanatı Sempozyumu

,
 Türk Ebeler Derneği

21 Mart 2019’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversite ve Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle birlikte meslektaşlarımın ve ebelik öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Doğumun Her Aşamasında Teorikten Pratiğe Ebelik Sanatı Sempozyumunu gerçekleştirdik.

 Türk Ebeler Derneği