GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

EBELER DERNEĞİ

44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Derneğimizin 44. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 20.03.2021 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında dernek genel merkezinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27.03.2021 Cumartesi günü 12:30-15:30 saatleri arasında Gülhane Halil Akçiçek konferans salonunda (Emrah mah. Sağlık Bilimleri üniversitesi Gülhane Külliyesi/Keçiören/Ankara) aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimize duyurur, 2021 aidatını ödeyen üyelerimizin genel kurula katılmasını önemle rica ederiz.

  1. Açılış
  2. Divan Heyetinin seçilmesi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası ve Onaylanması
  4. Denetleme Kurulu Raporunun İbrası ve Onaylanması
  5. Bütçe-bilançonun İbrası ve Onaylanması
  6. Dernek tüzüğünün, güncellenen Dernekler Yönetmeliği’ne uygun olması için düzenlenecek maddelerinin görüşülmesi
  7. Danışma Kurulu Raporunun İbrası ve Onaylanması
  8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
  9. Dilekler ve kapanış

Yönetim ve Denetleme Kurulu adayları başvurularını, hangi kurula (yönetim/ denetleme) başvurduğunu belirten ıslak imzalı dilekçe ile, en geç 12 Mart 2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar, mavi kalemle imzalanmış halini tarayıcıdan geçirerek  info@turkebelerdernegi.org adresine göndermelidir. Adayların üyelik aidatı borcu bulunmamalıdır.