EBELER DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 Türk Ebeler Derneği

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11.06.2023 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında dernek genel merkezinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 17.06.2023 Cumartesi günü 12:30-15:30 saatleri arasında dernek genel merkezinde, aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimize duyurur, 2023 aidatını ödeyen üyelerimizin genel kurula katılmasını önemle rica ederiz.

  • Açılış
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • Divan Heyetinin seçilmesi
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası ve Onaylanması
  • Denetleme Kurulu Raporunun İbrası ve Onaylanması
  • Bütçe-bilançonun İbrası ve OnaylanmasıDernek üye giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi
  • Danışma Kurulu Raporunun İbrası ve Onaylanması
  • Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
  • Dilekler ve kapanış

Yönetim ve Denetleme Kurulu adayları başvurularını, hangi kurula (yönetim/ denetleme) başvurduğunu belirten ıslak imzalı dilekçe ile, en geç 5 Haziran 2023 Cuma günü saat 17:00’ye kadar, mavi kalemle imzalanmış halini tarayıcıdan geçirerek  info@turkebelerdernegi.org adresine göndermelidir. Aidat borcu bulunan üyeler dernek kurullarına aday olamaz.