3600 ek göstergede ebelerin olmamasına sen de ses çıkar

,

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMINDA EBELERE YAPILAN HAKSIZLIĞA HEP BİRLİKTE SES ÇIKARMALIYIZ. DİLEKÇE ÖRNEĞİMİZİ DİLEDİĞİNİZ EKLEMELERİ YAPARAK AŞAĞIDA Kİ KURUMLARA GÖNDEREBİLİRSİNİZ. DİLEKÇENİZİN BİR ÖRNEĞİNİ info@turkebelerdernegi.org ADRESİNE GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ.

DERNEĞİMİZ BU KONUDA BAKANLIKLAR VE MİLLETVEKİLLERİ DÜZEYİNDE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRMEKTE OLUP HER TÜRLÜ KATKI VE DESTEĞİNİZ İÇİN BİZE ULAŞMANIZI RİCA EDERİZ.

 

CİMER

SAĞLIK BAKANLIĞI

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

TBMM MECLİS KOMİSYON BAŞKANI VE TÜM ÜYELERİ

LÜTFEN DİLEKÇENİZİ VE DERNEĞİMİZİN RESMİ YAZISINI BULUNDUĞUNUZ İLİN TÜM MİLLETVEKİLLERİNE MAİLLEYİNİZ.

 

ÖRNEK DİLEKÇE

Sayın ……………………

Ben ülkemizde görev yapan 56 bin ebeden biriyim.  Sezaryen oranlarının azaltılmasında ebelik mesleğinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen bir dönemde, ebelerin 3600 ek gösterge kapsamına alınmadığını üzülerek öğrenmiş bulunuyorum.  Ülkemizde ebelik eğitimi hemşirelik eğitimi ile benzer şekilde üniversitelerde yalnızca 4(dört) yıllık lisans düzeyinde sürmekte olup, ebeler için yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Ayrıca ebeler hemşirelerle birlikte gerek birinci basamakta aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde gerekse yataklı tedavi kuruluşlarında çoğu zaman aynı servislerle yan yana ve birlikte uyum içinde çalışmaktadır.

Bu nedenlerle 3600 ek gösterge kapsamına ebelerin alınmaması sağlık alanında çalışma barışını bozacak bir durumdur. Ayrıca bu durum ülkemizde hizmet veren ebeleri değersizlik duyguları ve tükenmişliğe sürükleyerek, gebelik, doğum ve doğum sonu sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyecektir.

Konunun tarafınızdan yeniden değerlendirileceği ve ebeleri bu tür bir haksızlığa uğratmayacağınız inancı ile gereğini saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                      Tarih

Adı Soyadı

İmza

 

DERNEK RESMİ YAZISI